06-83789503

Werken op een school is mooi. Je werk is zinvol en afwisselend, maar vooral dynamisch. Of je nu leraar, vakdocent, team/afdelingsleider, directeur of ondersteunend personeel bent, in hoog tempo heb je dagelijks te maken met verantwoordelijkheden en uitdagingen.

Dit alles maakt het werken op school soms ook zwaar. Van jou wordt verwacht dat je (vak)inhoudelijk bij blijft, mee gaat met de moderne tijd, kinderen met ‘rugzakjes’ begeleidt en goed omgaat met (nieuwe) collega’s en leidinggevenden. En dan hebben we het nog niet eens over de combinatie werk-privé.

De hulp die school biedt sluit onbedoeld niet altijd aan bij de individuele behoefte van medewerkers.

Een neutraal luisterend oor, een coachingsgesprek, een belangeloos advies, een 3-gesprek of een onpartijdige bemiddeling kan door school niet altijd geboden worden.

Wij gaan naast je staan maar laten je ook nadenken over jezelf en de situatie waarin je zit. Zo kom je in beweging.
Met als resultaat stress afname, verbetering van verhoudingen en meer plezier in je werk. Een coachingstraject voor een leerkracht bestaat meestal uit 10 sessies, voorafgegaan door een kennismakingsgesprek, waarin bekeken wordt wat coaching voor jou kan betekenen. Dit gesprek mondt uit in een concrete doelstelling. Na de 5e en 10e sessie vindt er een evaluatie plaats. Na de 10e sessie bespreken we ook of de coaching afgerond kan worden of voortgezet zal worden.

Het Pedagogisch Klimaat

Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert.

Het pedagogisch klimaat is van groot belang op de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkracht is degene die het meest invloed heeft op het pedagogisch klimaat in de klas. Relatie is een belangrijk woord hierbij.

Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie.

Tarieven

Wij werken met voordelige tarieven voor een sessie van 1 tot 1 ½ uur. Voor reiskosten rekenen wij ook een standaardprijs, onafhankelijk van de locatie in Nederland waar de sessie plaatsvindt.

Naast een vast tarief per los gesprek/sessie bieden wij een 10 strippenkaart waarmee de school 1 gesprek gratis krijgt. De strippenkaart kan ingezet worden voor iedere medewerker. De strippenkaart geldt niet voor de reiskosten.

Een strippenkaart verhoogt de snelheid van schakelen en vereenvoudigt het administratieve proces.

Coaching voor docenten

per sessie
100
00
Per uur
  • Persoonlijke coach
  • Samen bepalen we het aantal sessies
  • Verminder werkdruk

Coaching voor docenten

10 rittenkaart
950
00
Per rittenkaart
  • Persoonlijke coach
  • Te gebruiken voor meerdere collega's
  • Verminder werkdruk