06-83789503

Je wilt leerlingen leren hoe zij op een veilige manier online informatie kunnen opzoeken en uitwisselen. In onze cursus Mediawijsheid ontwikkellen zij het inzicht en de vaardigheden om bewust met communicatiemiddelen om te gaan. Wij leren ze hoe ze betrouwbare en onbetrouwbare websites kunnen herkennen en welke persoonlijke informatie ze wel en niet kunnen prijsgeven. We leren ze bronnen vergelijken en kritisch nadenken over de aangeboden informatie.

Het resultaat

Na afloop van deze cursus kunnen de leerlingen zich mediawijs noemen naar de definitie van de Raad voor Cultuur. De leerlingen kunnen uitleggen hoe ze diverse media kunnen gebruiken en beoordelen op betrouwbaarheid. Samen zorgen we ervoor dat leerlingen het internet op een veilige manier ontdekken.

Aanpak

In deze cursus ontwikkellen de leerlingen zich op het gebied van mediawijsheid. Ze ontdekken hoe ze elkaar kunnen begeleiden naar een veilige omgang met de media. Wij leren ze informatie opzoeken, bronnen op betrouwbaarheid beoordelen en van gedachten wisselen via onder meer websites en apps. Zo stimuleer je het kritisch denkvermogen van je leerlingen. Onder onze begeleiding leren ze hun doelen realiseren in een veilige setting. Informatie zoeken voor een werkstuk, een online profiel aanmaken om een baan te vinden of contact te onderhouden met vrienden: door ons leren ze zelf beoordelen waar en hoe ze met de mogelijkheden van de diverse communicatiemiddelen omgaan.

Media Wijsheid Training

Voor groep 1 t/m 8
550
00
Voor groep 1 tm/8 gezamelijk
  • Veilig omgaan met media
  • Bewustwording
  • Veilig het internet op